43% wil vrije feestdagen (deels) zelf kiezen

Uit een onderzoek van Radar blijkt dat 43% best een andere indeling zou willen van de vrije dagen. Momenteel vallen de vrije dagen veelal samen met de officiële feestdagen in Nederland, waarvan de meeste tot de christelijke traditie behoren. Indien iemand op een andere dag wilt, dan moet daar dikwijls verlof voor opgenomen worden en/of moet er speciaal vrij voor worden gevraagd.

“Ik (uit een christelijke traditie) zou een aantal “2e” feestdagen willen inruilen voor feestdagen van andere religies, maar op voorwaarde dat iedereen dan vrij is. Dat bevordert saamhorigheid.”

Andere respondenten geven aan dat het voor henzelf mag blijven zoals het is, maar dat er ruimte moet zijn voor anderen om het anders in te delen, mocht daar behoefte aan zijn. Het merendeel van deze groep wil in ieder geval een deel van de feestdagen gelijk houden voor iedereen.

Lees dit artikel op Radar AVROTROS

Bron: Radar