Actueel

Vacature: NIM zoekt een accountmanager (32 uur/week)

28 januari 2021

De NIM breidt uit en daarom zoeken wij een accountmanager voor minimaal 32 uur per week. Ben jij een zelfstandige aanpakker die goed relaties kan onderhouden? Solliciteer dan snel.

Meer informatie vind je hier.

Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht): ‘Beschamend hoe Nederland achterloopt’

25 januari 2021

Naomi Ellemers, één van de hoofdonderzoekers van de NIM, praatte met AMweb over vrouwen aan de top in organisaties in Nederland.

“Zodra een organisatie een vrouw aan de top heeft benoemd, wordt er gedacht dat de rest wel vanzelf gaat. Terwijl dat een grote valkuil is. Er komt namelijk veel meer kijken bij diversiteit en inclusie. Dat draait niet alleen om het vervangen van poppetjes. Je moet ook naar de omgeving kijken. “

Ze noemt hierbij ook het belang van uitstroomcijfers en exitgesprekken: “Je ziet dat er veel meer wordt gekeken naar instroom dan naar doorstroom of uitstroom. Zodra de instroomcijfers van vrouwen goed zijn, is het idee: we zijn klaar. Maar naar redenen waarom ze niet doorgroeien of snel weer weggaan wordt nauwelijks gekeken. Terwijl het heel belangrijk is om te weten wie afhaken en waarom.”

Lees dit artikel op AMweb

Bron: AMweb

Opinie: Ik ben geen excuus op de werkvloer

8 januari 2021

Redacties in Nederland zij overwegend wit, waardoor er onbewust sprake is van vooroordelen en discriminatie op de werkvloer. Werkgevers hebben vaak de beste bedoelingen, maar toch lopen medewerkers met een diverse achtergrond tegen problemen aan. Bo Hanna schreef er een artikel over.

“Ziehier het logboek dat ik in mijn hoofd bijhoud van ondoordachte opmerkingen op de werkvloer. Soms onbewust, soms bewust, vaak goedbedoeld, altijd pijnlijk.”

“In hun ijver om een betere afspiegeling te krijgen, zien werkgevers vooral mijn identiteit in plaats van mijn talent. Zo zijn mijn successen volgens sommige collega’s te danken aan mijn etnische achtergrond en zien leidinggevenden mijn kennis niet altijd los van mijn kleur. Recruiters benaderen me vaak in het kader van diversiteit. Vooral mijn anderszijn wordt benadrukt.”

Lees dit artikel in De Volkskrant

Bron: De Volkskrant

De loonkloof: deze vrouwen kregen aanmerkelijk minder salaris dan hun mannelijke collega

11 november 2020

Equal Pay Day: een dag gewijd aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het Centraal Bureau voor Statistiek stelde vast dat vrouwen die hetzelfde werk doen als mannen, gemiddeld 5% tot 7% minder verdienen. De Volkskrant sprak vijf vrouwen die minder verdienden dan een mannelijke collega en actie ondernamen.

“Tijdens de onderhandelingen heb ik aangekaart dat ik het gek vind dat er verschillende salarissen worden aangeboden voor vergelijkbare posities. Eerst ontkenden ze het, mijn informatie zou incorrect zijn. Nadat duidelijk werd dat ik met meerdere mensen had gesproken, waaronder met die mannelijke collega, waren opeens de verschillen tussen ons de reden van het verschil in salaris.”

Lees dit artikel in het De Volkskrant

Bron: De Volkskrant

Employee experience schiet omhoog bij diversiteit & inclusie

23 oktober 2020

Onderzoekers van Willis Towers Watson en Bloomberg hebben gevonden dat meer genderdiversiteit in de top, zorgt voor een positievere ervaring voor alle medewerkers. Zij koppelden bevindingen van de diversiteitsbeleid aan de meningen van medewerkers.

Factoren die onder de loep werden genomen waren vrouwelijk en divers leiderschap, gender- en etnisch-gebaseerde beloningsverschillen, hoe inclusief de cultuur is, en beleidsaspecten zoals talent management, seksuele intimidatie en meer. … Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Willis Towers Watson en Bloomberg is dat bedrijven met meer vrouwen in leidinggevende en managementfuncties zorgen voor een positievere employee experience.”

Lees meer op consultancy.nl.

Bron: Consultancy.nl

Corona dreigt diversiteit op de werkvloer te vloeren

6 oktober 2020

Vandaag is het Diversity Day, een dag waarop aandacht besteed wordt aan diversiteit. Echter, de maatregelen rondom Covid-19 vragen ook aandacht van organisaties.

Vandaag vindt voor de tweede keer Diversity Day in Nederland plaats, maar door alle coronaperikelen lijkt er weinig te vieren. Reden voor Mariëtte Hamer om aan de bel te trekken. ,,Diversiteit in bedrijven is belangrijk, juist in crisistijd.” Even later geeft zij aan: “Ik realiseer mij dat we in een tijd komen van economische crisis. … Je ziet dat veel bedrijven nu nadenken over reorganisaties of aan het reorganiseren zijn. Het zou logisch zijn als zij het nu anders aanpakken dan tijdens de vorige crisis en nadenken over hoe zij mensen kunnen behouden voor hun organisatie. Zeker omdat blijkt dat diversere bedrijven echt het verschil kunnen maken.”

Lees meer in het Algemeen Dagblad.

Bron: Algemeen Dagblad

Hoe creëer ik een inclusieve werkomgeving?

14 september 2020

Eén van de hoofdonderzoekers van de NIM, prof. dr. Jojanneke van der Toorn, gaf in de podcast van BNR Nieuwsradio aanwijzingen over het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Breng in kaart waar je nu staat. Welke verschillen kun je aan jouw mensen zien? ga vervolgens na welke onzichtbare verschillen er zouden kunnen zijn. Maak deze verschillen vervolgens bespreekbaar en benadruk de perspectieven die je mist als er bepaalde groepen minder vertegenwoordigd zijn. Ontwikkel tot slot een systematisch en organisatiebreed beleid, vraag bij die stap vooral de hulp van een externe expert.

Beluister de podcast op BNR Nieuwsradio.

Bron: BNR nieuwsradio

Succesvolle vrouwen kijken vaker neer op hun vrouwelijke collega’s dan succesvolle mannen

12 september 2020

Eén van de initiatiefnemers van de NIM, prof. dr. Naomi Ellemers, had een interview met Radio 1 België over het fenomeen dat vrouwelijke bazen extra kritisch zijn voor vrouwelijke collega’s. Hetzelfde effect is gevonden voor etnische minderheden met een hoge positie. Het is daarom geen ‘vrouwen ding’.

Ellemers legt uit: “Het ligt eigenlijk vooral aan de werkomgeving en aan de manier waarop deze vrouwen behandeld worden. We zien dat ze in een werkomgeving zitten waar heel wat mannelijke stereotypen zijn over hoe je een goede leidinggevende kan zijn, hoe die eruitziet, hoe die zich gedraagt. En de sleutel voor vrouwen om succesvol te zijn, is zich aanpassen aan dat mannelijke beeld. … We noemen het ‘self group distancing’: je zet jezelf af tegen de groep om succesvol te zijn en om te kunnen zeggen: “ik ben anders en ik kan dit wel.”

Beluister dit interview via Radio1 of lees het interview op Intermediair.

Bron: Radio1, Intermediair.

Top Nederlandse bedrijfsleven is weer een stukje vrouwelijker

3 september 2020

Vrijdag publiceerde Mijntje Luckerath, hoogleraar corporate governance in Tilburg, de Female Board Index. Deze geeft een inkijkje in de diversiteit van de Nederlandse bestuurswereld, en die is die afgelopen 10 jaar behoorlijk ‘vrouwelijker’ geworden.

“Lückerath maakt ook elk jaar een ranglijst van de bedrijven, gerangschikt van meest naar minst diverse bestuurskamers. Van de 51 bedrijven die aan het vrouwenquotum voldoen, hebben er nog eens vijftien een bestuur dat voor ten minste een derde bestaat uit vrouwelijke bestuurders. … Dat alles betekent óók dat er 79 bedrijven zijn waar nog niet eens een derde van de bestuurders vrouw is.”

Lees dit artikel in het NRC

Bron: NRC

Gemeente Amsterdam kondigt stappen aan ten behoeve van de diversiteit en inclusie

24 juni 2020

Naar aanleiding van hun deelname aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) gaat de Gemeente Amsterdam stappen nemen om de inclusie op de werkvloer te verbeteren. Uit de NIM blijkt dat “LHBTIQ+ medewerkers, mantelzorgers, medewerkers met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte, medewerkers met een migratie-achtergrond en jongeren zich regelmatig ondergewaardeerd voelen. Een deel ervaart zelfs pestgedrag naar aanleiding van hun seksuele geaardheid of (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte. Het college vindt deze resultaten zorgelijk en aanleiding om over te gaan tot actie met het nieuwe programma Inclusie en Diversiteit.

Lees wat de Gemeente Amsterdam concreet wil gaan doen op Amsterdam.nl

Bron: Amsterdam.nl