Actueel

Diversiteit op werkvloer heeft pas zin als verschillen er mógen zijn

29 januari 2018

Veel bedrijven houden zich bezig met de diversiteit van hun werknemersbestand. Uit onderzoeken blijkt echter dat de meerwaarde van diversiteit niet zit in het feit dat mensen een andere achtergrond hebben of er anders uitzien. De meerwaarde zit hem in de manier waarop leidinggevenden en beleidsmakers met die diversiteit omgaan. Pas als de omgeving ‘inclusief’ is – als er een sfeer is waar iedereen zichzelf mag zijn en zich niet gedwongen voelt het ‘anders zijn’ te verbergen of zich aan te passen aan de meerderheid – en pas als leidinggevenden en beleidsmakers uitdragen dat verschillen tussen medewerkers nodig én nuttig zijn, is het mogelijk om de voordelen van diversiteit te benutten.

Lees hier de bijdrage van sociaal psycholoog en universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

Bron: Sociale Vraagstukken

‘Zonder leiderschap is diversiteit een ramp’

26 januari 2018

Verschillen in culturele achtergrond of leeftijdsverschillen kunnen leiden tot veel misverstanden. Is er echter een leider die ervoor zorgt dat de teamleden allemaal aan bod komen en zorgt voor onderling begrip en vertrouwen, dán kunnen de verschillen leiden tot verrassende inzichten. Het binnenhalen van meer werknemers met verschillende achtergronden levert dan ook alleen iets op als je tegelijkertijd óók voor goed leiderschap zorgt.

Lees de column van Thijs Peters »

Bron: Management Team

Ronddraaien in de eigen demografische niche maakt blind

15 november 2017

Het laatste wat je wilt als baas van een bedrijf in deze Week van de Werkstress is nog meer kritiek en dus stress. Maar we kunnen er niet omheen: wat betreft diversiteit en inclusiviteit is Nederland een ontwikkelingsland met aan de leiding een man die met droge ogen beweert dat hij als premier heus meer vrouwelijke ministers had gewild, maar er zaten onder die enkele miljoenen volwassen vrouwen gewoon niet genoeg geschikte kandidaten.

Het Financieele Dagblad, 15-11-2017

Lees het artikel

Nationaal IntegratieFonds wordt Nederlandse InclusiviteitsMonitor

6 november 2017

NIF wordt NIM. Met deze nieuwe website wordt het Nationaal IntegratieFonds officieel omgedoopt in de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. Hiermee menen we meer recht te doen aan de reden waarom we in eerste instantie zijn opgericht: om werkgevers te helpen een afspiegeling te zijn van de beroepsbevolking. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in zijn of haar werkomgeving, ongeacht achtergrond, afkomst, overtuiging of voorkeuren. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor doet onderzoek bij bedrijven naar de wijze waarop Inclusiviteit in de organisatie is verankerd. Wat zijn de overtuigingen? Wat gebeurt er al? Hoe is dit geborgd? Wat levert het op? Werkgevers die meedoen krijgen een maatrapport waarmee ze concrete stappen kunnen zetten naar een meer inclusieve organisatie.

Jaarlijkse Nederlandse InclusiviteitsMonitor

2 november 2017

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor doet onderzoek bij werkgevers naar inclusiviteit van de organisatie. Er wordt onderzocht welke maatregelen worden genomen, wat de resultaten zijn en hoe ze geborgd worden. Van al deze bedrijfsspecifieke onderzoeken wordt een jaarlijks rapport gemaakt; de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. Hiermee wordt een inzicht gegeven in de stand van zaken rondom het thema Inclusiviteit bij Nederlandse werkgevers.

Partners NIM

28 oktober 2017

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor is een initiatief van ADG dienstengroep, vanuit haar programma ‘Helden van De Wil’. Verschillende organisaties steunen de NIM en hebben zich aangemeld als partner: AWVN, De Nederlandse Politie, Start Foundation, VNO-NCW, Universiteit Utrecht, Asito, MKB Nederland en Diversiteit in Bedrijf. Ook mee doen? Kijk hier »