Banenkans van mbo’ers met migratieachtergrond

De SEO Economisch Onderzoek deed onderzoek naar de banenkans van mbo’ers na hun afstuderen. “De kans dat mbo’ers met een migratieachtergrond een jaar na hun afstuderen een baan hebben, is bijna 20 procentpunt kleiner dan voor medeleerlingen zonder die achtergrond. … De grotere kansongelijkheid in de crisis zit vooral in ‘onverklaarde’ factoren. Dat zijn lastig te meten verschillen.”

Lees dit artikel in Het Financieele Dagblad.

Bron: Het Financieele Dagblad