‘Bestuursvoorzitters bijeen voor meer kleur in de top’

De Nederlandse bevolking verandert van kleur, maar de top van bedrijven blijft overwegend wit. Onwenselijk, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER), het  overlegorgaan van werkgevers en werknemers. De boardroom hoort een afspiegeling te zijn van de samenleving, stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Anders werkt het maatschappelijke tweedeling in de hand.

Ondanks de positieve verhalen worstelen bedrijven en instanties nog steeds met het binnenhalen en behouden van niet-westers talent, weet Hamer. ‘Er is geen eenduidige oplossing. Bedrijven die dit oppakken zeggen dat het nadrukkelijk niet gaat om het benoemen van één persoon op één plek. Er is behoefte aan rolmodellen, maar ook volume. Een organisatie moet er voor openstaan dat mensen dingen op een verschillende manier doen en dat zij een andere achtergrond met zich meebrengen.

Lees het hele artikel in Het Financieele Dagblad

Bron: Het Financieele Dagblad