‘Bidden in pak’

Hoewel hoopopgeleide Marokkaanse en Turkse Nederlanders en hun ʻwitte’ collega’s elkaar op de werkvloer steeds beter leren begrijpen, blijft het vooral voor de eersten zoeken naar de juiste omgangsvormen. … Ze behoren tot de eerste generatie hoogopgeleide migrantenzonen en -dochters die zich niet langer in hokjes laten duwen. Ze bepalen grotendeels zelf wie ze zijn, juist ook op de werkvloer: geïntegreerde mensen die zelfbewust opkomen voor hun individuele en groepsbelangen. Ze leren, vaak door schade en schande, dat willen ze écht succesvol zijn op de Nederlandse werkvloer ze professionele excellentie moeten koppelen aan een zekere authenticiteit. Mohammed: ʻIk heb wel eens het commentaar van een manager gekregen dat ik te weinig bezig ben met mijn achtergrond.

Lees het hele artikel in De Groene Amsterdammer.

Bron: De Groene Amsterdammer