De Migratiebarometer voor cijfers over diversiteit

De migratiebarometer geeft bedrijven inzicht in de diversiteit op de werkvloer. “Dat werkt als volgt: een werkgever stuurt personeelsbestanden naar het Centraal Bureau voor Statistiek. Het CBS koppelt de bsn-nummers aan een eventuele migratieachtergrond. Wat volgt is een geanonimiseerde uitdraai van het percentage werknemers met een westerse, een niet westerse en zonder migratieachtergrond.”

Twee bedrijven hebben de migratiebarometer getest: “Wij zagen al langer dat ‘ons bedrijf’ onvoldoende cultureel divers was … Door de uitslag van de barometer blijft het niet bij iets wat je ziet, maar kun je er concrete cijfers aan verbinden.”

De migratiebarometer van het CBS is een manier om inzicht te krijgen welke groepen onder- of oververtegenwoordigd zijn in de organisatie. Met de NIM kan een organisatie verder onderzoeken of deze groepen het inclusiviteitsklimaat anders ervaren.

Lees dit artikel in Trouw.

Bron: Trouw