Diversiteit op werkvloer heeft pas zin als verschillen er mógen zijn

Veel bedrijven houden zich bezig met de diversiteit van hun werknemersbestand. Uit onderzoeken blijkt echter dat de meerwaarde van diversiteit niet zit in het feit dat mensen een andere achtergrond hebben of er anders uitzien. De meerwaarde zit hem in de manier waarop leidinggevenden en beleidsmakers met die diversiteit omgaan. Pas als de omgeving 'inclusief' is – als er een sfeer is waar iedereen zichzelf mag zijn en zich niet gedwongen voelt het 'anders zijn' te verbergen of zich aan te passen aan de meerderheid – en pas als leidinggevenden en beleidsmakers uitdragen dat verschillen tussen medewerkers nodig én nuttig zijn, is het mogelijk om de voordelen van diversiteit te benutten.

Lees hier de bijdrage van sociaal psycholoog en universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

Bron: Sociale Vraagstukken