Effectief diversiteitsbeleid richt zich ook op cultuur en onzichtbare verschillen tussen medewerkers

Het artikel 'Naar effectief diversiteitsbeleid: Het bouwen van bruggen tussen wetenschap en praktijk' is geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Gedrag & Organisatie. Om effectief te zijn, dient diversiteitsbeleid zich niet alleen te richten op aantallen, maar ook op cultuur: kunnen werknemers zichzelf zijn en hoort iedereen erbij? Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dát wat mensen anders maakt, soms onzichtbaar is. De auteurs presenteren een model van onderzoeksgestuurd diversiteitsbeleid en geven handvaten om dit in de praktijk te brengen.

Lees hier het artikel van universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

Bron: Gedrag en Organisatie