Gemeente Amsterdam kondigt stappen aan ten behoeve van de diversiteit en inclusie

Naar aanleiding van hun deelname aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) gaat de Gemeente Amsterdam stappen nemen om de inclusie op de werkvloer te verbeteren. Uit de NIM blijkt dat “LHBTIQ+ medewerkers, mantelzorgers, medewerkers met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte, medewerkers met een migratie-achtergrond en jongeren zich regelmatig ondergewaardeerd voelen. Een deel ervaart zelfs pestgedrag naar aanleiding van hun seksuele geaardheid of (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte. Het college vindt deze resultaten zorgelijk en aanleiding om over te gaan tot actie met het nieuwe programma Inclusie en Diversiteit.

Lees wat de Gemeente Amsterdam concreet wil gaan doen op Amsterdam.nl

Bron: Amsterdam.nl