‘Grote uitstroom en stokkende instroom van jonge agenten met migratieachtergrond’

De politie doet er veel aan om meer medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond aan te trekken. Zo proberen ze meer een afspiegeling te zijn van de samenleving. Echter, de instroom van jonge agenten met een niet-westerse achtergrond stagneert, terwijl het aantal jonge agenten met een niet-westerse achtergrond dat afhaakt de laatste jaren is gegroeid. Uit onderzoek blijkt dat onder jongeren met een migratieachtergrond de politie niet als aantrekkelijke werkgever wordt gezien. Slechts 1% van die groep geeft aan voor de politie te willen werken, tegenover 8% van Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Lees het hele artikel in NRC.

Bron: NRC