Jaaroverzicht Nederlandse InclusiviteitsMonitor

In de laatste week voor het einde van het jaar is het tijd om de NIM-balans op te maken! Dat doen we het beste aan de hand van de opgeleverde producten en activiteiten. We vieren de mijlpalen van 2021 en kijken met veel plezier uit naar de activiteiten die we in 2022 gaan doen.

Rapporten

Er zijn 28 NIM rapporten opgeleverd. Dit betekent dat we 28 organisaties inzicht hebben gegeven in hun D&I beleid en hebben geïnspireerd om verder met hun D&I beleid aan de slag te gaan op een wetenschappelijk gefundeerde manier. Ook zien we dat de eerste organisaties terugkomen om een tweede keer aan de NIM deel te nemen.

Handreikingen en gecombineerde onderzoeken

Benchmark 2020

In deze handreiking hebben we de inzichten van 20 organisaties die in 2019 en 2020 hebben deelgenomen in kaart gebracht. Uit deze resultaten bleek o.a. dat nog niet alle doelen van organisaties SMART zijn opgesteld en dat er nog veel te winnen is door te meten of maatregelen effectief zijn. Mede door deze inzichten volgden de handreikingen SMART doelen en Effectmetingen.

SMART doelstellingen

Organisaties formuleren doelen die realistisch en acceptabel worden gevonden, maar doelen zijn vaak nog niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Hoe stel je SMART doelen op? De handreiking werd op LinkedIn massaal bekeken en is tot stand gekomen in samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf en de Goldschmeding Foundation.

Meten voor impact

De jongste telg van de NIM handreiking familie: Meten voor impact. Hoe meet je de effectiviteit van het D&I beleid? Hoe pak je dat aan op een systematische manier? Op LinkedIn wordt de handreiking nog steeds veel bekeken en gedeeld. De handreiking is geïntroduceerd met een video en aangeboden aan Kamerleden in Den Haag. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rapport gecombineerde onderzoeken

In samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf hebben we de data van Charterondertekenaars vergeleken met de data van NIM-deelnemers. Welke patronen zien we en hoe rijmt dit met wetenschappelijke inzichten, wat zijn de aanbevelingen? o.a. NOS schonk aandacht aan het onderzoek in een nieuwsartikel.

Evenementen

Voor de eerste keer organiseerden we een online NIM event voor organisaties die in 2020 hadden deelgenomen. Tijdens dit evenement presenteerde Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn de Benchmark 2019-2020. In samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf presenteerde Prof. Dr. Naomi Ellemers de eerste resultaten uit het gecombineerde onderzoek "Het moet wel werken", tijdens het event vanuit de SER studio. Het evenement "Inclusie Werkt" kon helaas geen doorgang vinden en wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022

Masterclass

In april vond de pilot van de masterclass 'Kijken met een andere bril' plaats. Deze masterclass wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht en leert HR professionals en D&I officers op een systematische en evidence-based manier naar hun beleid te kijken. Deelnemers werden door de Universiteit Utrecht meegenomen in de laatste wetenschappelijk inzichten, gingen met een eigen beleidscasus aan de slag en stelden met hulp onderzoekers van de NIM een plan van aanpak op.

We kijken terug op een geslaagd jaar voor het NIM-team! En lichten graag een tipje van de 2022-sluier op:

  • De dataset van de NIM blijft groeien: in de eerste helft van 2022 voegen we, naar verwachting, data van 11 organisaties toe.
  • Benchmark 2021: in maart wordt de benchmark 2021 gepresenteerd. Daarin tonen we hoe de organisaties die deel hebben genomen aan de NIM scoren op hun D&I beleid en laten we zien welke patronen we hierin herkennen.
  • Draagvlak: We gaan ons inhoudelijk richten op het draagvlak onder medewerkers, zowel attitudinaal als gedragsmatig. Zien we verschillen tussen medewerkers met een (niet-)leidinggevende functie of tussen medewerkers uit de minderheidsgroep en meerderheidsgroep?
  • Masterclass Kijken met een andere bril 2022: in maart/april vindt de masterclass weer plaats, deze keer hopelijk face-to-face. Begin januari zullen wij deze groots gaan aankondigen!