Nationaal IntegratieFonds wordt Nederlandse InclusiviteitsMonitor

NIF wordt NIM. Met deze nieuwe website wordt het Nationaal IntegratieFonds officieel omgedoopt in de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. Hiermee menen we meer recht te doen aan de reden waarom we in eerste instantie zijn opgericht: om werkgevers te helpen een afspiegeling te zijn van de beroepsbevolking. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in zijn of haar werkomgeving, ongeacht achtergrond, afkomst, overtuiging of voorkeuren. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor doet onderzoek bij bedrijven naar de wijze waarop Inclusiviteit in de organisatie is verankerd. Wat zijn de overtuigingen? Wat gebeurt er al? Hoe is dit geborgd? Wat levert het op? Werkgevers die meedoen krijgen een maatrapport waarmee ze concrete stappen kunnen zetten naar een meer inclusieve organisatie.