Opinie: Wie wangedrag aan de kaak stelt wordt systematisch miskend

Ongewenst gedrag kent helaas vele vormen in de wetenschappelijke wereld en universiteiten zetten dan ook procedures in om wangedrag aan te kaarten. Echter, de procedures vertonen grote gebreken. Marijke Naezer deed onderzoek naar wangedrag en intimidatie in de Nederlandse wetenschap. In dit opiniestuk stelt ze vast dat klokkenluiders actief ontmoedigd worden om zich uit te spreken en de reputatie van de beklaagde nog altijd het zwaarste weegt in de wetenschap.

“De aard van het wangedrag wordt vaak onder de pet gehouden of gebagatelliseerd, zodat de reputatie van de beklaagde (en diens werkgever) minimale schade oploopt. … Het systeem blijft in stand, inclusief alle structuren die het wangedrag faciliteren.”

“Om daadwerkelijk een evaluatieonderzoek uit te voeren is het noodzakelijk dat klagers een stem krijgen. Alleen dan kan een evenwichtig, realistisch beeld ontstaan van het functioneren van klachtenprocedures en de benodigde verbeteringen.”

Lees dit artikel in NRC

Bron: NRC