Over NIM

  • “We nemen de mensen uit verschillende doelgroepen wel in dienst, maar ze gaan ook snel weer weg.”
  • “We willen graag meer diversiteit onder onze leidinggevenden, maar het lukt niet mensen te laten doorgroeien.”
  • “We willen graag dat de verschillende groepen medewerkers integreren, maar ze houden zich liever apart.”
  • “Het lukt niet mensen uit verschillende doelgroepen vast te houden, daarom moeten we (te) veel investeren in het steeds weer vinden en inwerken van nieuwe krachten.”
  • “We hebben al van alles geprobeerd, maar niets werkt.”

Wat is de NIM?

De NIM Beleidsscan Inclusiviteit© en de NIM Medewerkersscan Inclusiviteit© vormen het basis instrumentarium dat onderzoekers van de NIM gebruiken. Hiermee brengen zij het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart.

Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. Op verzoek is het mogelijk aanvullende instrumenten in te zetten of instrumenten op maat te ontwikkelen.

Het werven van gelden

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor is in de opstartfase gefinancierd door ADG dienstengroep en de Universiteit Utrecht, de initiatiefnemers van het Nationaal Integratiefonds. Werkgevers die mee doen aan het onderzoek betalen een bijdrage. Ook worden er gelden vanuit fondsen geworven om aanvullende activiteiten en kennisdeling mogelijk te maken.

Het beheer van het vermogen

De stichting zorgt voor het beheer van het vermogen en de continuïteit van het Nationaal Integratiefonds en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor.

De besteding van het vermogen

De inkomende gelden van derden worden gebruikt om het onderzoek te financieren.

LEES MEER

 

Wie vormen de NIM?

De Nederlandse InclusiveitsMonitor wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht onder leiding van Universiteitshoogleraar prof. Dr. Naomi Ellemers en haar onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de stichting Nationaal Integratiefonds. Het fonds is een initiatief van de ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste particuliere werkgevers en de Universiteit van Utrecht.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting NIM wordt gevormd door:

Roy Budjhawan, Voorzitter, stakeholdermanagement algemeen (Hoofd Impact Vebego en eigenaar Impactor World)
Hans van Leeuwen, Penningmeester, communicatie (Manager HR bij Medisch Spectrum Twente en eigenaar HiCa Interim en Advies)
Marcel Hermsen, Secretaris, contracten (Directeur Strategie en Projecten bij Asito)
Sander Haas, Communicatie en Marketing (Merkmanager ADG Dienstengroep)Alle bestuurders van de stichting NIM zijn onbezoldigd.

Alle bestuurders van het NIF zijn onbezoldigd.

 

Prof. Dr.  Naomi Ellemers

Naomi Ellemers is sociaal psycholoog, en lid van de KNAW. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met macht en statusverschillen, diversiteit in organisaties, en ethisch klimaat en werkmotivatie. In 2010 ontving ze de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers en de Spinozapremie. Ze zal zich verbinden aan het onderzoeksthema Instituties van de Open Samenleving. Binnen het thema Instituties werken onder meer sociologen, juristen, economen, filosofen en historici samen rond de vraag hoe de kracht van samenlevingen voortkomt uit de kwaliteit van de spelregels van het menselijke verkeer; de instituties.

Zie voor meer informatie:
www.naomi-ellemers.nl

Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn

Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar Inclusie van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender Werknemers op het Werk aan de Universiteit Leiden en tevens universitair hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij is deskundig op het gebied van diversiteit en inclusie op het werk, seksuele vooroordelen, sociale ongelijkheid en politieke ideologie. Vanuit haar leerstoel, in het leven geroepen door Workplace Pride en gefinancierd door KPN, tracht Van der Toorn een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk met als doel bij te dragen aan effectief evidence-based diversiteitsbeleid.

Zie voor meer informatie:
www.jvandertoorn.com

Wiebren Jansen

Wiebren Jansen is Universitair Docent bij de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie. Zijn onderzoek richt zich op de oorzaken en gevolgen van sociale inclusie in demografisch divers samengestelde werkgroepen en organisaties. Hij richt zich hierbij specifiek op de vraag hoe het diversiteitsbeleid van organisaties van invloed is op inclusiepercepties en hoe dit vervolgens gerelateerd is aan het welzijn en presteren van medewerkers.

Betrokken bij opleiding(en):

Psychologie (Bachelor)

Social, Health and Organisational Psychology (Master)

Zie voor meer informatie: www.wiebrenjansen.com