Over NIM

Wat is de NIM?

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor heeft als doel wetenschappelijke kennis over diversiteit en inclusiviteit te verbinden met vragen die er op dit gebied leven in de praktijk, met name in werksituaties.

Concreet levert de NIM bedrijfsspecifieke onderzoeken, analyses en aanbevelingen voor deelnemende bedrijven en wordt eenmaal per jaar een overkoepelende Nederlandse InclusiviteitsMonitor gepubliceerd, waarin de stand van inclusiviteit in Nederland wordt bekeken en concrete aanbevelingen worden gedaan voor de verbetering van deze situatie.

LEES MEER

Wie vormen de NIM?

De Nederlandse InclusiveitsMonitor wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht onder leiding van Universiteitshoogleraar prof. Dr. Naomi Ellemers en haar onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de stichting Nationaal Integratiefonds. Het fonds is een initiatief van de ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste particuliere werkgevers en de Universiteit van Utrecht..

 

LEES MEER