Over NIM

  • “We nemen de mensen uit verschillende doelgroepen wel in dienst, maar ze gaan ook snel weer weg.”
  • “We willen graag meer diversiteit onder onze leidinggevenden, maar het lukt niet mensen te laten doorgroeien.”
  • “We willen graag dat de verschillende groepen medewerkers integreren, maar ze houden zich liever apart.”
  • “Het lukt niet mensen uit verschillende doelgroepen vast te houden, daarom moeten we (te) veel investeren in het steeds weer vinden en inwerken van nieuwe krachten.”
  • “We hebben al van alles geprobeerd, maar niets werkt.”

Wat is de NIM?

De NIM Beleidsscan en de NIM Medewerkersscan vormen het basis instrumentarium dat onderzoekers van de NIM gebruiken. Hiermee brengen zij het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart.

Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. Op verzoek is het mogelijk aanvullende instrumenten in te zetten of instrumenten op maat te ontwikkelen.

LEES MEER

Wie vormen de NIM?

De NIM wil wetenschappelijke kennis inzetten om organisaties te helpen knelpunten in het realiseren van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer op te lossen. Als diverse groepen Nederlanders op de werkvloer goed met elkaar omgaan en zich thuis voelen op het werk, bevordert ook dit het onderling vertrouwen en integratie in de Nederlandse samenleving.

De Nederlandse InclusiveitsMonitor wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht onder leiding van Universiteitshoogleraar prof. Dr. Naomi Ellemers en haar onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de stichting Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. De monitor is een initiatief van de ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste particuliere werkgevers en de Universiteit van Utrecht.

 

LEES MEER