Wat is de NIM?

De NIM Beleidsscan

De onderzoekers van de NIM hebben op basis van tientallen wetenschappelijke publicaties uitgezocht wat ‘best practices’ zijn in diversiteitsbeleid, en wat daarvoor belangrijke randvoorwaarden zijn. Deze informatie hebben zij gebundeld en verwerkt in de NIM Beleidsscan. Hiermee kunnen organisaties hun eigen beleid stap voor stap in kaart brengen en spiegelen aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek over wat wel en niet goed blijkt te werken. Deze scan geeft een diagnose op maat. Het speciaal ontwikkelde scoreschema laat elke organisatie zien waar winst te boeken valt, en hoe die winst het beste verzilverd kan worden. Zo ondersteunt de NIM organisaties om betere keuzes te kunnen maken bij hun inspanningen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

De NIM Medewerkersscan

Ook al is het diversiteitsbeleid goed bedoeld, wil dat nog niet zeggen dat het ook de beoogde resultaten bereikt. Het komt vaak voor dat medewerkers een verschillend beeld hebben van het beleid of dat het beleid niet op dezelfde manier doordringt tot alle afdelingen. Om te kunnen toetsen hoe verschillende groepen medewerkers het diversiteitsbeleid ervaren, hebben onze onderzoekers de NIM Medewerkersscan ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties op een gemakkelijke manier achterhalen of medewerkers hun eigen werkomgeving als ‘inclusief’ ervaren, en of het beleid de beoogde effecten heeft op de werkvloer.

De NIM Medewerkersscan is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis over diversiteit en inclusiviteit. Dit instrument omvat een beperkt aantal gestandaardiseerde vragen over de ervaren inclusiviteit op het werk. Het validatieonderzoek heeft aangetoond dat deze korte scan geschikt is om de inclusiviteit van het organisatieklimaat in kaart te brengen, en een sterke voorspeller is van belangrijke uitkomsten zoals de algemene werktevredenheid, motivatie, en prestatie van medewerkers. NIM onderzoekers hebben met deze scan gegevens verzameld onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. Hiermee is een benchmark beschikbaar om vast te kunnen stellen waar de eigen organisatie staat in vergelijking met andere organisaties in Nederland.

terug