Wie vormen de NIM?

De Nederlandse InclusiveitsMonitor wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht onder leiding van Universiteitshoogleraar prof. Dr. Naomi Ellemers en haar onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de stichting Nationaal Integratiefonds. Het fonds is een initiatief van de ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste particuliere werkgevers en de Universiteit van Utrecht.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting NIF wordt gevormd door:

Hans van Leeuwen, HR-directeur Asito
Hans van der Steen, vm. directeur arbeidsvoorwaarden AWVN
Ron Steenkuijl, Directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

Alle bestuurders van het NIF zijn onbezoldigd.

Het werven van gelden

De Nationale InclusiviteitsMonitor is in de opstartfase gefinancierd door ADG dienstengroep en de Universiteit Utrecht, de initiatiefnemers van het Nationaal Integratiefonds. Werkgevers die mee doen aan het onderzoek betalen een bijdrage. Ook worden er gelden vanuit fondsen geworven om aanvullende activiteiten en kennisdeling mogelijk te maken.

Het beheer van het vermogen

De stichting zorgt voor het beheer van het vermogen en de continuïteit van het Nationaal Integratiefonds en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor.

De besteding van het vermogen

De inkomende gelden van derden worden gebruikt om het onderzoek te financieren.

terug