Richten op onzichtbare verschillen

In de NIM onderzoeken we niet alleen zichtbare, maar ook onzichtbare verschillen. ‘Gender en huidskleur zijn kenmerken die mensen zichtbaar anders maken. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen die je niet ziet maar die een grote impact hebben op hoe ze zich voelen en hoe ze functioneren op de werkvloer.

Uit onderzoek van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor onder negen grote organisaties blijkt dat bijna de helft van de medewerkers zich anders voelt en dat 57% hiervan zich ‘onzichtbaar anders’ voelt. ‘Deze groep heeft meer last van het gevoel er niet bij te horen dan mensen die zichtbaar anders zijn,’ zegt onderzoeker Wiebren Jansen van de Universiteit Utrecht.

Lees dit artikel in Het Financieele Dagblad.

Bron: Het Financieele Dagblad