Teamdiversiteit in je voordeel laten werken

Diversiteit binnen teams kán leiden tot betere prestaties, maar dat is niet vanzelfsprekend. Hoe kun je diversiteit voor je laten werken?” In dit artikel worden verschillende valkuilen en tips besproken. “Uit onderzoek blijkt dat er één belangrijke, onderliggende factor is die de prestaties van diverse team aanzienlijk beïnvloedt: de zogenoemde informatie-elaboratie.”

“Om alle verschillende gezichtspunten tot hun recht te laten komen, is het verder belangrijk dat er een veilig klimaat heerst.” Bij de NIM onderzoeken we hoe organisaties een inclusief werkklimaat kunnen creëren, waarin alle medewerkers – ongeacht hun achtergrond of identiteit – hun unieke perspectieven kunnen/durven te delen en het gevoel hebben erbij te horen.

Lees dit artikel op MT.nl

Bron: MT.nl