Top Nederlandse bedrijfsleven is weer een stukje vrouwelijker

Vrijdag publiceerde Mijntje Luckerath, hoogleraar corporate governance in Tilburg, de Female Board Index. Deze geeft een inkijkje in de diversiteit van de Nederlandse bestuurswereld, en die is die afgelopen 10 jaar behoorlijk ‘vrouwelijker’ geworden.

“Lückerath maakt ook elk jaar een ranglijst van de bedrijven, gerangschikt van meest naar minst diverse bestuurskamers. Van de 51 bedrijven die aan het vrouwenquotum voldoen, hebben er nog eens vijftien een bestuur dat voor ten minste een derde bestaat uit vrouwelijke bestuurders. … Dat alles betekent óók dat er 79 bedrijven zijn waar nog niet eens een derde van de bestuurders vrouw is.”

Lees dit artikel in het NRC

Bron: NRC