‘Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies’

Er is veel discussie over de gewenste maatregelen om te streven naar meer vrouwen aan de top en leidinggevende functies in grote bedrijven. In de literatuur is veel aandacht uitgegaan naar de achterblijvende instroom van vrouwen vanuit lagere niveaus in de organisatie naar de top. Echter, veel minder aandacht is er in onderzoek naar de rol van uitstroom als verklaring voor de trage groei van het aandeel topvrouwen; hebben vrouwen in de top een groter uitstroomrisico dan mannen?

In het huidige onderzoek kon geen verschil in tevredenheid en kans op negatieve uitstroom tussen vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden worden aangetoond (negatieve uitstroom is hier gedefinieerd als positie verslechtering door overgang naar een lagere functie of verlies van werk). Ontevredenheid met het werk bleek een voorspeller voor negatieve uitstroom, maar deze speelde voor vrouwen geen grotere rol dan voor mannen. Dit betekent dat bij gelijke ontevredenheid van mannen en vrouwen, er geen grotere uitstroom is van vrouwen dan van mannen.

Lees het hele rapport op de website van het SCP.

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau