Vacature Accountmanager

Organisatie

Stichting Nederlandse InclusiviteitsMonitor (Stichting NIM) is een stichting zonder winst-oogmerk die als doel heeft wetenschappelijke kennis over Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) te verbinden met vragen die er op dit gebied leven in de praktijk, met name in werksituaties. Aan de ene kant draagt Stichting NIM hieraan bij door knelpunten en vragen op het gebied van D&I uit de praktijk ‘op te halen’ om er nader (wetenschappelijk) onderzoek naar te doen. Aan de andere kant neemt Stichting NIM initiatieven om wetenschappelijke kennis over bewezen effectieve maatregelen (‘evidence-based’ interventies) beschikbaar te maken voor de praktijk. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) is momenteel het voornaamste project van Stichting NIM, waarin zij optrekt met de Universiteit Utrecht (UU) die het instrument ontwikkeld heeft en de onderzoeken uitvoert.

De NIM bestaat uit twee basisinstrumenten. De NIM Beleidsscan brengt bij deelnemende organisaties in kaart in hoeverre hun diversiteitsbeleid (a) samenhangend is, (b) systematisch ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, en (c) volgens wetenschappelijke maatstaven is ingericht. De NIM Medewerkersscan meet hoe inclusief de organisatiecultuur is en daarmee of het diversiteitsbeleid het beoogde effect heeft op de werkvloer.

De UU en Stichting NIM hebben sinds 2015 structureel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling, validatie en verspreiding van de NIM. De uitdaging van Stichting NIM was om een eerste groep werkgevers te enthousiasmeren voor het gebruik van het instrumentarium. Hiermee is een “kopgroep” geformeerd die andere werkgevers kan overtuigen ook de instrumenten van NIM in te zetten. Deze eerste fase is succesvol geweest doordat de stichting een deel van de kosten van het instrumentarium (50%) op zich heeft genomen en er op verschillende wijze inhoud gegeven werd aan de informatievoorziening inzake de NIM.

Inmiddels heeft de NIM 20 deelnemers met in totaal meer dan 75.000 medewerkers. Onder de deelnemers aan de NIM zijn de vier grootste gemeenten, organisaties voor hoger onderwijs, en commerciële dienstverleners. De deelnemende werkgevers waarderen de NIM Beleidsscan omdat deze hen de kans geeft hun beleid te spiegelen aan wetenschappelijke inzichten, en aan het beleid van andere organisaties. Zij stellen het daarnaast op prijs dat ze met de NIM Medewerkersscan kunnen nagaan of het lukt een inclusief klimaat te creëren en te vergelijken of alle medewerkers dit in even grote mate ervaren. De kosten voor het realiseren van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor worden deels gedragen door de deelnemers en deels door extern geworven subsidies.
Voor de verdere opschaling naar 100 deelnemers met een stabiele balans in publieke en private ondernemingen zoeken wij een:

Accountmanager

Taken

• Acquireren van organisaties die deelnemen aan de onderzoeken van Stichting NIM;
• Onderhouden van het netwerk van deelnemers van de NIM;
• Schakel zijn tussen onderzoekers van de UU, Stichting NIM en de deelnemende organisaties;
• Adviseren van organisaties inzake de toepassing van de NIM;
• Kennis verzamelen over de praktijk van organisaties op het vlak van diversiteit en inclusie;
• Bijeenkomsten organiseren, zoals een jaarlijks event voor deelnemers en overige stakeholders;
• Verwerven van fondsen bij externe subsidiegevers;
• Communicatie verzorgen via relevante (social) media kanalen en eigen website;
• Bijhouden administratie met een aantal kerngegevens die van belang zijn voor Stichting NIM, de UU en diverse subsidieverstrekkers;
• Rapportages verzorgen en toelichten ten behoeve van het bestuur en subsidiegevers.
Functie-eisen
• Academisch werk- en denkniveau met een scherp probleem analyserend en –oplossend vermogen;
• Het vermogen om snel relaties te leggen en te onderhouden;
• In bezit van een netwerk van organisaties die D&I op de strategische agenda hebben staan;
• Ervaring met het afsluiten van contracten met organisaties;
• Kan goed zelfstandig werken;
• Heeft een enthousiaste instelling en hands-on mentaliteit;
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
• In staat zijn om de werkzaamheden adequaat te plannen en te organiseren;
• Ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer in publieke en/of private sector is een pré;
• Ervaring met fondsenwerving bij externe subsidiegevers is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt op basis van een voltijds dienstverband maximaal EUR 4.000 bruto per maand.

Dienstverband

Het gaat om een functie van minimaal 32 uur per week. Voor de functie geldt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar. De accountmanager komt in dienst van de Stichting Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en rapporteert aan haar bestuur.
Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer Roy Budjhawan, bereikbaar op 06-50257106. De preselectiegesprekken vinden digitaal plaats. U wordt verzocht uw interesse zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 februari 2021 kenbaar te maken via info@nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl.