De Nederlandse InclusiviteitsMonitor

De praktijk en de wetenschap slaan de handen ineen om de ingrediënten van succesvol inclusiviteitsbeleid bij werkgevers boven water te krijgen. Samen werken we aan een echt inclusief Nederland.

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Iedereen mag meedoen. Dat is de insteek van inclusiviteit. Onafhankelijk van afkomst, leeftijd, overtuigingen, voorkeuren of beperking krijgt iedereen een kans om deel te nemen aan de maatschappij. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor onderzoekt maatregelen en acties van werkgevers, en koppelt deze aan ervaringen van werknemers om hier invulling aan te geven en adviseert over de te nemen stappen op weg naar een werkelijk inclusief Nederland.

LEES MEER

Inclusiviteit | Diversiteit

Iedereen mag op ons feestje komen. Maar mogen ze ook meepraten over de muziek die er wordt gedraaid? Diversiteit gaat over de aanwezigheid van verschillende mensen in een organisatie, inclusiviteit over de mate waarop zij zich thuis voelen en invloed hebben op de organisatie. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de positieve invloeden van diversiteit en inclusiviteit die wij graag delen.

LEES MEER

Meedoen met NIM

Veel werkgevers zijn al bezig met diversiteit en inclusiviteit. Zij zien de meerwaarde voor hun organisatie. Vaak worstelen ze tegelijkertijd met dit thema. Hoe krijg ik divers talent binnen? Hoe houd ik ze binnen? Hoe kunnen we inclusiviteit borgen? Doe mee aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor! U krijgt concrete, op maat gemaakte adviezen en u draagt bij aan kennis voor iedereen.

LEES MEER

Meedoen met de Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Doe mee! Krijg antwoorden op uw bedrijfsspecifieke vragen en draag bij aan antwoorden voor Nederland.

De Monitor

Werkgevers die deelnemen aan de NIM krijgen een wetenschappelijk onderzoek naar hun beleid en acties rondom een inclusieve bedrijfsvoering. Daarnaast wordt eenmaal per jaar de Nederlandse InclusiviteitsMonitor gepubliceerd, een overzicht van alle ontwikkelingen rondom inclusief ondernemen bij Nederlandse werkgevers. De Monitor is opgesteld en geanalyseerd door de Universiteit Utrecht op basis van de gegevens die bij alle deelnemers verzameld zijn,  die worden afgezet tegen wat er allemaal bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit.

De NIM in beeld

Een divers personeelsbestand bestaat uit mensen van verschillende afkomst, starters en senioren, mensen met uiteenlopende overtuigingen en voorkeuren en mensen met een beperking. Maar hoe krijgt u divers talent bij uw bedrijf binnen? En, niet onbelangrijk, hoe bindt u hen vervolgens aan uw organisatie? De NIM helpt u hierbij.


Een veelvoorkomend probleem is dat men zich niet realiseert hoezeer de organisatie is ingericht op de “witte heteroman”, die in de meerderheid is. Pogingen om het werk aantrekkelijker te maken voor ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwen, etnische minderheden en arbeidsbeperkten, lijken dan oneerlijk en een vorm van voortrekken. Zo ontstaat er gemakkelijk weerstand tegen maatregelen die als doel hebben diversiteit te bevorderen.

— mareonline.nl / Blinde vlekken in de regenboog