Meedoen

Wie doen er al mee?

Wat levert het op?

  • Inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid
  • Inzicht in het effect van uw beleid op medewerkers
  • Aanbevelingen voor verbetering gebaseerd op wetenschappelijke inzichten
  • Benchmark met andere deelnemende organisaties
  • Toegang tot de meest recente wetenschappelijke inzichten

Zie hier een voorbeeldrapportage.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt op verschillende manieren meedoen:

Pakket 1  (Prijs op aanvraag)

Kiest u voor pakket 1 dan bestaat deelname aan de NIM uit twee onderdelen, de Beleidsscan Inclusiviteit© en de Medewerkersscan Inclusiviteit© . Op basis daarvan ontvangt u aanbevelingen in de vorm van een rapport en maken wij een benchmark. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een evenement, zo blijft u op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Beleidsscan Inclusiviteit©

De beleidsscan geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid. U ontvangt een overzicht van wat u goed doet en op welke punten nog winst te behalen valt. Voor de beleidsscan vult een HR-medewerker in uw organisatie een online vragenlijst in over het diversiteitsbeleid in uw organisatie.

Medewerkersscan Inclusiviteit©

Wanneer u energie steekt in het optimaliseren van uw diversiteitsbeleid wilt u natuurlijk ook weten of dit effect heeft op hoe medewerkers het organisatieklimaat ervaren. Hebben zij het idee dat medewerkers die op één of andere manier ‘anders’ zijn dan anderen geaccepteerd en gewaardeerd worden in de organisatie? Dit meten we met de Medewerkersscan Inclusiviteit. Om de vruchten te plukken van diversiteit is een inclusief organisatieklimaat namelijk een belangrijke voorwaarde. Voor de medewerkersscan vullen de medewerkers in uw organisatie een korte online vragenlijst in.

Aanbevelingen

Aan de hand van uw resultaten op de beleids- en medewerkersscan krijgt u aanbevelingen om uw diversiteitsbeleid te optimaliseren. Dit advies is gebaseerd op de situatie in uw organisatie en inzichten uit wetenschappelijke literatuur. U ontvangt de resultaten van de beleids- en medewerkersscan en bijbehorende adviezen in de vorm van een rapport. Bekijk een voorbeeld van het rapport »»

Bekijk de voorbeeldrapportage

Benchmark

Deelname aan de NIM geeft inzicht in hoe u het doet in vergelijking met andere organisaties. Jaarlijks maken we de balans op en ontvangt u een rapport waarin uw resultaten worden vergeleken met die van andere deelnemers aan de NIM. Wanneer u meerdere jaren deelneemt vergelijken wij uw resultaten ook met uw eigen resultaten in voorgaande jaren.

Kennisdeling

U blijft op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Jaarlijks nodigen wij u uit voor een evenement waar u masterclasses kunt volgen. Dit evenement geeft u toegang tot een netwerk van organisaties die zich actief bezighouden met het optimaliseren van hun diversiteitsbeleid. Zo kunt u successen en ervaringen delen en van elkaar leren.

Pakket 2 (Prijs op aanvraag) 

Dit pakket bevat alle onderdelen die tot Pakket 1 behoren, plus een aantal extra’s: inzicht in mogelijke verschillen tussen groepen medewerkers of afdelingen binnen uw organisatie en een koppeling van de resultaten van de Medewerkersscan Inclusiviteit© aan andere HR gegevens (ook wel HR analytics genoemd).

Pakket 2 stelt u in staat gerichte verbeteracties in te zetten en geeft u specifieker zicht op waar er voor uw organisatie nog winst te behalen is. U krijgt inzicht in hoe verschillende groepen medewerkers het organisatieklimaat ervaren. Hierdoor weet u bijvoorbeeld welke afdelingen of groepen medewerkers extra aandacht nodig hebben of van welke afdelingen geleerd kan worden.

Om nog specifieker te kunnen bepalen waar u toekomstige verbeteracties het beste kunt inzetten, kunt u de resultaten van de medewerkersscan ook door ons laten koppelen aan andere HR data die u zelf al verzamelt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gegevens over ziekteverzuim, prestaties of werktevredenheid.

U kiest zelf welke afdelingen of groepen medewerkers u met elkaar wilt laten vergelijken, en aan welke HR gegevens u de uitkomsten van de medewerkersscan wilt laten koppelen. Wij bespreken vooraf met u de mogelijkheden.

Pakket 3, prijs op basis van maatwerk

De standaard-instrumenten die beschikbaar zijn binnen Pakket 1 en Pakket 2 zijn nog verder uit te breiden met aanvullende metingen, diepgaandere analyses, en specifieke consultaties. Zo kunnen we maatwerk bieden, waarin we ingaan op specifieke vragen die een unieke aanpak vereisen. Indien u kiest voor maatwerk zal altijd van tevoren een offerte worden uitgebracht.